Avnøvej 13, 4750 Lundby, Danmark     +45 61 46 07 73
PRODUKTBESKRIVNING

Fuktkontrolls sorptionsavfuktare används för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll. Avfuktarna är utrustade med en patenterad, svensktillverkad adsorptionsrotor. Rotorn tål hög fuktighet och luftföroreningar samt är tvättbar. Fuktkontrolls sorptionsavfuktare återfinns bl.a. hos AstraZeneca, Fortum, SSAB och Svenska Försvaret.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Sorptionsavfuktare är indelade i två luftzoner. I den ena luftzonen adsorberar rotorn fukt från processluften och torr luft lämnar aggregatet kontinuerligt. I den andra luftzonen, regenereringszonen, värms rotorn och den upptagna vattenångan förs bort som våtluft.

Vissa av aggregaten är försedda med en extra återvinningszon vilken höjer verkningsgraden samt reducerar energiförbrukningen och eventuellt efterkylningsbehov. Sorptionsavfuktning ger effektiv avfuktning även vid lufttemperaturer långt under fryspunkten. De flesta av Fuktkontrolls sorptionsavfuktare kan även utrustas med luftkyld kondensor för användning vid avfuktning av helt slutna utrymmen.

AGGREGATÖVERSIKT
Aggregat Kapacitet Torrluftsflöde Tillg. tryck Våtluftsflöde Tillg. tryck Elansl. Datablad Ritning
kg/h m3/h Pa m3/h Pa kW .pdf .dwg/.dxf
DA-160 0,6 160 85 40 0 1,0
DA-210 0,6 210 0 40 0 1,1
DA-250 1,1 290 0 80 0 1,4
DA-320 1,4 340 0 80 0 1,6
DA-400 1,5 400 30 120 0 2,3
DA-450 2,2 450 0 120 0 3,5
DA-800 4,4 800 150 250 175 7
DA-1000 7,4 1000 200 400 280 12,5
DA-2000 11,9 2000 260 500 150 20
DA-3000 13,3 3000 200 550 160 22
DA-3500 17,7 3500 200 900 270 27
DA-4500 24,6 4500 400 1500 170 40,8
DA-6000 39 6000 440 1700 325 54,2
DA-8000 53 8000 280 2500 150 80,5
DA-13000 86 13000 590 4200 200 143,5
DA-19000 120 19000 440 6000 450 207
DA-27000 182 27900 400 6980 250 309

BACK