Avnøvej 13, 4750 Lundby, Danmark     +45 61 46 07 73
AGGREGAT: TYP WP

 • Värmeåtervinning och energibesparing i tre steg.
 • Värmepump med återvinning efter behov till rumsluft eller bassängvatten.
 • Stor korsströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad.
 • I korsströmsväxlaren och förångare sker kondenseringen i medström med luftriktningen vilket reducerar tryckfallet samt eliminerar risken att kondensat återförångas.
 • Direktdrivna kammarfläktar med frekvensomriktare.
 • Komplett styr- och reglersystem. Som tillval finns olika styrfabrikat.
 • Kan även levereras utan styr- och reglersystem.
 • Reverserbar värmepump för kylning sommartid som tillval.
 • Förkylare/spädvattenvärmare som tillval.
 • Särskild värmeåtervinnare för uteluften finns som tillval (modell WPE) för ökad energibesparing.
AVFUKTNINGS- OCH VENTILATIONSAGGREGAT

I en badanläggning ska många olika behov och intressen tillgodoses samtidigt. Dessa behov är komplexa och i vissa fall dessutom motsägelsefulla. Exempelvis bör luftfuktigheten hållas låg för att skydda byggnaden mot fuktskador men å andra sidan upplevs låg fuktighet negativt av badande iklädda endast badkläder.

Ett annat exempel är luftfuktigheten som bör hållas hög för att minimera avdunstningen från vattenytorna och därmed minska energiförbrukningen. Men hög fuktighet kan skada byggnaden samt även ge upphov till kondens och mögel.

Sammanfattningsvis kan sägas att luftbehandling och energioptimering i en badanläggning ställer höga krav på projektering, dimensionering och aggregatval.

Fuktkontroll AB har sedan 1984 levererat aggregat till ett stort antal badanläggningar i Sverige och företaget har djupgående teoretisk och bred praktisk kunskap inom denna applikation. Aggregaten för badanläggningar löser ventilations-, avfuktnings-, uppvärmnings- samt energiåtervinningsbehovet på ett optimalt sätt!

AGGREGAT: TYP P

 • Kompletta aggregat med värmepump, fläktar, dubbel korsströmsvärmeväxlare, värmebatteri. spjäll samt styrsystem inklusive givare.
 • Kompakt utförande ger liten installationsyta.
 • Samtliga kanalanslutningar på aggregatets ovansida.
 • Kan valfritt levereras i höger- eller vänsterutförande.
 • Separat apparatskåp som valfritt kan monteras höger- eller vänsterhängt.
 • Komplett styr- och reglersystem som automatiskt kopplar in sju olika behovsanpassade driftfall.
 • EC kammarfläktar med varvtalsreglering.
 • Kan även levereras utan värmepump.
 • Reverserbar värmepump för kylning sommartid som tillval.
AGGREGATÖVERSIKT: TYP WP

Aggregat Enhet WP-4 WP-6 WP-9 WP-12 WP-16 WP-20 WP-25 WP-30 WP-40
Nominellt luftflöde m3/h 4 600 6 300 9 500 12 600 15 800 19 000 24 000 30 000 36 000
Avfuktningskapacitet1) kg/h 29,3 40,1 60,4 80,1 100,5 120,8 152,6 190,8 254,4
Avfuktningskapacitet2) kg/h 12,9 19,3 25,8 32,2 38,7 48,8 60,7 73,0 73,0
Motoreffekt tilluftsfläkt kW 2,2 3,0 5,5 7,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22
Motoreffekt frånluftsfläkt kW 2,2 3,0 4,0 7,5 7,5 11,0 15,0 15,0 18,5
Tillg. externt tryck Pa 400 400 400 400 400 400 500 500 500
Kompressoreffekt kW 2,02 3,71 5,05 6,65 7,40 8,30 11,2 13,1 13,1
Anslutningseffekt kW 7,78 11,11 16,29 23,69 24,73 32,6 43,86 50,2 57,2
Elanslutning V/Hz 3×400/50
Värmevattenbatteri (70/50°) kW 34,8 52,2 93,0 121,3 138,3 171,5 199,2 249,6 327,6
Bassängvattenkondensor kW 11,4 13,8 24,0 27,84 40,15 47,5 57,3 73,7 87,1
1
1
Dimensioner totalt
Längd mm 3 310 3 830 4 510 4 640 4 800 5 570 6 020 6 020 6 130
Bredd mm 880 1 080 1 080 1 280 1 590 1 930 2 240 2 440 2 540
Höjd mm 1 440 1 760 2 160 2 160 2 160 2 560 2 760 3 000 3 110
Vikt kg 950 1 220 1 690 1 960 2 350 3 030 3 730 4 310 4 630
1
Dokumentation
Datablad .pdf
Ritning .dwg

1) Enligt VDI 2089
2) Nattdrift

AGGREGATÖVERSIKT: TYP P

Aggregat Enhet P-015VP P-023VP P-034VP
Nominellt luftflöde m3/h 1 500 2 300 3 400
Avfuktningskapacitet1) kg/h 10,5 16 24
Avfuktningskapacitet2) kg/h 8,4 11 16
Motoreffekt tilluftsfläkt kW 0,5 1,0 2,15
Motoreffekt frånluftsfläkt kW 0,5 1,0 2,15
Tillg. externt tryck Pa 100 150 200
Kompressoreffekt kW 2,3 3,1 4,5
Anslutningseffekt kW 3,3 5,1 8,8
Elanslutning V/Hz 3×400/50
Värmevattenbatteri (70/50°) kW 8 12 18
1
Dimensioner totalt
Längd mm 1 830 1 830 2 040
Bredd mm 670 880 1 080
Höjd mm 1 790 1 790 1 890
Vikt kg 460 500 800
1
Dokumentation
Datablad .pdf
Ritning .dxf

1) Enligt VDI 2089
2) Vid 100% återluft, +30°C, 55% RH

BACK